Home Get Help Goto App
Switch language: Dansk

Et varepartinummer (Lot-nummer) er et nummer der tildeles et vareparti, så man kan følge varepartiet gennem handels- og forarbejdningsled. Et Lot-nummer følger varen ind til den forarbejdes til et nyt produkt (og dermed får et nyt Lot-nummer) eller sælges til konsum. Ved opdeling af et vareparti tildeles også nye varepartinumre til de nye varepartier.

NB. Et varepartinummer er IKKE det samme som et varenummer.

Tutorials

Get Started

Often experienced problems

Import & Export of Data

Integrations

Master Data

Settings

Order Management

Inventory Management

Financials

Reports

Miscellaneous