Home Get Help Goto App
Switch language: Dansk

Import template for lots

When you start using tracezilla, you can import your existing inventory to the application via the Excel import template.

  1. Click Warehouse in the top menu and select Lots in the drop-down menu.
  2. Click the button Import in the upper right corner and then Get Import Template.
  3. The application will now generate an Excel document that you can choose to open or save.
  4. Fill in the column cf. the explanation in the table below. You must have one SKU per row. Fields marked with a star (*) are mandatory. Other fields can be left empty or filled in for SKUs that are relevant.
  5. When all relevant columns are filled correctly, save the Excel document on your computer and import it to tracezilla like this: Go to your SKUs, click the button Import and then Upload file.
  6. Your lots will now appear in tracezilla. If there are any problems with the setup of the Excel document, the application will let you know what the problem is and in which row and column. When you have made the corrections, try to import again.

Guide for import template

To the left in the below, you have the headers of the Excel sheet. The right column provides explanations for each header.

Column header  
SKU code* Her indsætter du varenummeret for den vareart, som varepartiet er.
Supplier, Partner* Partner

Her skriver du navnet på den leverandør som har leveret varepartiet. Leverandøren skal være oprettet som partner i applikationen, før du kan indlæse varepartierne.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Supplier, Location(*) Partner lokation

Her indsætter du navnet på den leverandørens lokation. Det er kun nødvendigt at udfylde dette felt, hvis leverandøren har flere lokationer i applikationen.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Located at, Partner* Partner

Her skriver du navnet på den partner som har varepartiet er placeret hos. Det kan være dig selv. Partneren skal være oprettet i applikationen, før du kan indlæse varepartierne.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Located at, Location(*) Partner lokation

Her indsætter du navnet på den leverandørens lokation. Det er kun nødvendigt at udfylde dette felt, hvis leverandøren har flere lokationer i applikationen.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Quantity* Skal være et helt tal.

Skriv her hvor mange varepartienheder, der er i varepartiet.
Lot unit(*) Kan være: Kolli/stk/kg/l/m2 etc.

Varepartienheden er den enhed som varepartiet opgøres i. De mest almindelige vil være kolli, kg eller stk.

Varepartienheden vil ofte være givet af varearten, men den kan også variere fra vareparti til vareparti, hvis du har åbnet for det på varearten.

Hvis du har angivet på varearten at varepartienheden altid skal være den samme, behøver du ikke at udfylde varepartienhed i dette indlæsningsark.
Quantity of unit of measure per lot unit(*) Skal være et tal.

Angiv hvor mange måleenheder der er pr. varepartienhed.

Måleenheden er den enhed som varearten måles i på tværs af varepartier, dvs. uafhængigt af hvordan, det er pakket. De mest almindelige vil være kg, l eller stk.

Antallet af måleenheder pr. varepartienhed vil ofte være givet af varearten, men på varearten kan du åbne for at den kan variere fra vareparti til vareparti.

Hvis du har angivet på varearten at forholdet mellem måleenhed og varepartienhed skal være låst, behøver du ikke at udfylde varepartienhed i dette indlæsningsark.
Availability Date* Skal være dato i et Excel-datoformat, fx dd-mm-åååå.

Dette skal være den oprindelige dato hvor varen kom ind på dit lager.
Line Text

 
Kan være: Tekst og tal

Her kan du tilføje en tekst til varepartiet, hvis det er relevant.
Supply Status* Kan være: Forventet, Bekræftet.

Hvis du indlæser varepartier, du allerede har på lager, skal du skrive: På lokationen.

Hvis du også ønsker at indslæse varepartier, der endnu ikke er på lager, kan du bruge de andre statusangivelser.
Indledende omk. pr. varepartienh., Forventet Skal være et tal.

Her kan du indtaste evt. forventede omkostninger, der ind til videre har været forbundet med varepartiet inkl. indkøbspris, dvs. evt. omkostninger du endnu ikke er blevet faktureret.
Indledende omk. pr. varepartienh., Faktisk Skal være et tal.

Her kan du indtaste de faktiske omkostninger der ind til videre har været forbundet med varepartiet inkl. indkøbspris, dvs. omkostninger der er blevet faktureret og betalt.
Oprindelse og sporbarhed  
Oprindelse, Land Skal være et land.

Her kan du angive varepartiets oprindelsesland. Hvis der kan være tvivl om landets navn eller stavemåde, kan det være en fordel at se hvordan landets navn er skrevet i en af landedropdownmenuerne i applikationen, fx inde på en partner.
Oprindelse, specificeret Kan være: Gård-reference, FAO fiskeriområde, Andet.

Hvis du ønsker at angive en nærmere specificeret oprindelse, kan du vælge Gård-reference, FAO fiskeriområde eller Andet.
Oprindelse, Værdi Kan være: Tekst og tal.

Her kan du skrive navnet på den gård, som varepartiet stammer fra eller koden for det FAO fiskeriområde, hvor fisken er fanget. Du kan også angive andre typer oprindelse, hvis du har skrevet Andet i kolonnen Oprindelse specificeret.
Spor 1, Mærkat Kan være: Tekst og tal

Her kan du definere en type spor, du gerne vil tilføje til varepartiet, for at sikre sporbarhed fra leverandør eller produktion.

Det kan fx være Batchnummer, Produktionsdato, Lotnummer, Sæknummer, Pallenummer, Containernummer, Certifikat, etc.
Spor 1, Nøgle Kan være: Tekst og tal.

Her skriver du selve det batchnummer, produktionsdato, lotnummer, sæknummer, pallenummer, containernummer, certifikat, etc., som du vil knytte til varepartiet.

Hvis du vælge at skrive varepartiets produktionsdato her, skal du selvfølgelig have skrevet ‘Produktionsdato’ i kolonnen Spor 1, Mærkat.
Spor 2, Mærkat Gælder sammen som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Spor 2, Nøgle Gælder sammen som overnfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Spor 3, Mærkat Gælder sammen som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Spor 3, Nøgle Gælder sammen som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Dato, Sidste anvendelse(*) Skal være: Excel datoformat

Her skriver du sidste anvendelsesdato for produktet. Du kan i stedet vælge at udfylde Bedst Før dato. Mindst ét af de to datofelter skal være udfyldt.
Dato, Produceret Skal være: Excel datoformat

Her skriver du produktionsdato for produktet.
Dato, Bedst før(*) Skal være: Excel datoformat

Her skriver du sidste Bedst Før dato for produktet. Du kan i stedet vælge at udfylde Sidste anvendelsesdato. Mindst ét af de to datofelter skal være udfyldt
Attributter De enkelte attributter skal aktiveres på varearten, for at du kan indlæse en attributværdi.
Toldstatus Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Toldstatus på varearten, kan du her angive hvilken toldstatus, der gælder for  dette vareparti.
EU tarifkode Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret EU tarifkode på varearten, kan du her angive hvilken tarifkode der gælder for dette vareparti.
Pakning Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Pakning på varearten, kan du her angive hvilken pakning dette vareparti har (fx 20kg sække eller bigbag etc.).
Kvalitet Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Kvalitet på varearten, kan du her angive hvilken kvalitet, dette vareparti har (fx 1. sortering, kvalitet 2 etc.).
Størrelse Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Størrelse på varearten, kan du her angive hvilken størrelse, dette vareparti har (fx 2-3 mm eller 4-5 cm etc.).
Specifikation Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Specifikation på varearten, kan du her angive en nærmere specifikation af varepartiet.
Lagerplads Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Lagerplads, kan du her angive hvilken lagerplads, varepartiet befinder sig på. Denne attribut er relevant, hvis varepartier ikke altid ligger på det samme sted på lageret.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Tutorials

Get Started

Import & Export of Data

Integrations

Master Data

Settings

Order Management

Inventory Management

Financials

Reports

Miscellaneous