Home Get Help Goto App
Switch language: Dansk

Standards for food safety

Standarder for fødevaresikkerhed som ISO 22000, HACCP og BRC er internationale standarder der stiller krav til fødevaresikkerhed og i nogle tilfælde går videre end lovgivningen på området.

Specifikke fødevaresikkerhedsstandarder kan være leverandørkrav hos virksomheder i Danmark og i udlandet, så i praksis kan det være en forudsætning for at levere til visse markeder at man har en certificering inden for fødevaresikkerhed.

Det kan være krævende at implementere en fødevaresikkerhedsstandard. Der er mange krav til procedurer og dokumentation, der skal være på plads. Det er muligt at købe sig til noget konsulenthjælp til at få styr på de processer, der er nødvendige for at leve op til den givne standard.

For at få en certificering skal man først købe standarden hos den organisation, der udgiver standarden. Når man har implementeret de processer der er nødvendige for at leve op til standarden, kan man få en certificeringsvirksomhed til at godkende processerne og dermed opnå certificering.

tracezilla er digital understøttelse af det systematiske arbejde med risikostyring og fødevaresikkerhed.

HACCP

HACCP-principperne er et sæt principper for hvordan man kan lave en risikoanalyse af sin fødevarevirksomhed og dermed forebygge at risikoen opstår og hurtigt kunne reagere hvis den gør.

HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points, og fremgangsmåden skal ifølge Fødevarestyrelsen ligge til grund for det egenkontrolprogram som fødevarevirksomheder selv skal stå for.

Fødevarestyrelsen har en vejledning til gennemførelse af HACCP.

ISO 22000

ISO 22000 er et sæt internationale standarder for styring af fødevaresikkerhed udgivet af ISO (International Organization for Standardization), som er en not-for-profit organisation.

ISO 22000 kortlægger hvordan en organisation skal arbejde for at sikre processer, der understøtter en høj fødevaresikkerhed.

ISO 22000 er blevet opdateret i juni 2018, hvor et nyt sæt standarder trådte i kraft.

Læs mere på Dansk Standard.

BRC food safety standard

BRC food safety standard er et sæt internationale standarder for fødevaresikkerhed udgivet af organisationen BRC Global Standards, som er en not-for-profit organsiation.

Standarden tager bl.a. udgangspunkt i HACCP-principperne for risikoanalyse og har i øvrigt fokus på ledelsens ansvar, fødevaresikkerhed, kvalitetsledelse, produktionsmiljøet, kontrol af produkt og processer samt personalets uddannelse rolle.

Læs mere på Kilde: BRCglobalstandards

 

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Tutorials

Get Started

Often experienced problems

Import & Export of Data

Integrations

Master Data

Settings

Order Management

Inventory Management

Financials

Reports

Miscellaneous