Home Get Help Goto App
Switch language: Dansk

Consignment (Lot)

Et vareparti (Lot) er en afgrænset mængde af en givet vare, der har de samme egenskaber som fx produktionsbatch, produktionsdato, marken afgrøden er høstet på, området fiskene er fanget i, hvem det er fanget/høstet af osv. Varepartiet tildeles et Lot-nummer (et varepartinummer), som følger varen ind til den forarbejdes til et nyt produkt (og dermed bliver til et nyt vareparti) eller sælges.

Når et vareparti handles, vil det i reglen også få et nyt lot-nummer, selv om varepartiet er intakt. Ved opdeling af et vareparti, tildeles de nye varepartier nye varepartinumre.

Et vareparti kan opgøres i enheder som kolli, stk, kg, liter eller lignende afhængigt af hvad varepartiet indeholder.

Fødevarevirksomheder har pligt til at sikre sporbarhed af de varepartier der handles eller forarbejdes af virksomheden.

Lot (vareparti) og batch anvendes ofte som det samme, hvilket det nogle tilfælde også er. Et batch kan opdeles i flere varepartier, men flere batches kan aldrig indgå i det samme vareparti. 

Med tracezilla holder du nemt styr på dine varepartier, så du sikrer sporbarhed fra indkøb over produktion til salg.

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Tutorials

Get Started

Often experienced problems

Import & Export of Data

Integrations

Master Data

Settings

Order Management

Inventory Management

Financials

Reports

Miscellaneous