Home Get Help Goto App
Switch language: Dansk

Dækningsgraden er et udtryk for dækningsbidragets procentdel af salgsprisen. 

Dækningsbidrag er et udtryk for hvor meget salget af en given vare bidrager med til at dække virksomhedens faste udgifter.

Salget af en vare er forbundet med nogle direkte (eller variable) omkostninger, deriblandt indkøbspris, fragt, forarbejdning, emballage osv. Når disse omkostninger er trukket fra salgsprisen, har du dækningsbidraget.

Eksempel:

Jeg sælger en flaske æblemost til 30,- kr.

Æblerne til produktion af en flaske har kostet 2,- kr. Forarbejdning på mosteriet har kostet 7,-kr. Flasken har kostet 2,- kr. Fragten har kostet 3,- kr.

De direkte (eller variable) omkostninger er i alt 14,- kr.

Dækningsbidrag = 30 - 14 = 16,- kr.

Dækningsbidraget fra flasken med æblemost er altså 16,- kr. som bidrager til at dække virksomheden faste udgifter.

Dækningsbidraget kan omregnes til dækningsgrad som er udtryk for dækningsbidragets procentdel af salgsprisen. 

Dækningsgrad = dækningsbidrag/salgspris * 100

Med eksemplet ovenfor bliver dækningsgraden ved salg af en flaske æblemost

Dækningsgrad = 14/30*100 =46,67%

Tutorials

Get Started

Often experienced problems

Import & Export of Data

Integrations

Master Data

Settings

Order Management

Inventory Management

Financials

Reports

Miscellaneous